Ändringar i busstidtabellerna på rutten Borgå–Forsby–Lappträsk  från och med 9.10.2023

Det har uppkommit körtidsproblem på kollektivtrafikens turer Borgå–Forsby–Lappträsk. Tidtabellen har ändrats för att beakta dessa. Ändringen träder i kraft 9.10.2023.

Avgång              kl.        ny tid                               

Borgå                 6.10     5.55

Borgå                 8.10     8.00

Lappträsk         6.55     6.45

Lappträsk         8.50     inga ändringar

Ändringarna som gjorts i busstidtabellerna inverkar också på tidtabellerna för busshållplatserna som finns längs med vägen. Det lönar sig att alltid kontrollera de gällande busshållplatsspecifika tidtabellerna på Matkahuoltos webbplats och att gå till busshållplatsen i tid innan bussen kommer. Turerna går under namnet OnniBus Flex, Borgå trafik.

Lovisa stad