Ändringar i lunchutdelningen i centralköket (Edupoli) från och med 7.4.2020, samtidigt ökar portionsstorlekarna

Tidtabellen för lunchutdelningen som sker vid huvudingången till centralköket (Edupoli) sker kl. 13.30–14.30 från och med tisdagen 7.4.2020.

Det har visats att den tidigare tidtabellen kl. 13–15 var för lång, ändringen medför att distributionen sker effektivare. Samtidigt ökar portionsstorlekarna på basen av responsen.

På de andra ställen distribueras luncherna enligt den tidigare tidtabellen:

  • Strömfors kyrkoby, huvudingången till Kirkonkylän koulu klockan 15.30–16.
  • Liljendal, huvudingången till Sävträsk skola klockan 15.30–16.
  • Forsby, huvudingången till Forsby skola klockan 16.15–16.45.

Lovisa stad inledde onsdag 1.4.2020 distribuering av skolluncher för sådana elever inom den grundläggande utbildningen som undervisas på distans. Beslutet har välkomnats med glädje bland vårdnadshavare och elever. Erfarenheterna efter de första dagarna har varit positiva och uppmuntrande. Alla beställda portioner har avhämtats och ingen matsvinn har uppstått.

Luncher distribueras till de familjer som meddelat att de önskar avhämta skolluncherna och har förbundit sig att göra detta. Endast portioner som individuellt bekräftats levereras för avhämtning.

Matportionerna innefattar endast mat som värms upp, inte dryck, bröd eller sallad.

Ytterligare uppgifter:

Centralen för bildning och välfärd, utvecklare Tuula Åminne, tfn 040 358 48 02, tuula.aminne@edu.loviisa.fi