Ändringar i skolskjutsarna 14–29.5.2020

Läntisen liittymän bussipysäkki

Skolskjutsarna med buss fungerar enligt normal tidtabell under tiden 14–29.5.2020 med några undantag.

Undantag utgör turbussen Kotka – Lovisa kl. 14.25 – Borgå – Helsingfors, som inte trafikerar. Istället kör Tidstrand en abonnerad busstur som startar från busstationen kl. 14.45 och kör till Gammelby. Dessutom kör en abonnerad busstur (Eriksson) från Lovisa busstation till Forsby butik.

Tilläggsturer körs på morgonen kl. 7.45 sträckan Valkom-Lovisa och på eftermiddagen 14.25 sträckan Lovisa-Valkom (Kymen Charterline) och på morgonen ca 8.00  sträckan Tessjö-Lovisa och på eftermiddagen 14.25 sträckan Lovisa-Tessjö (Tidstrand).