Ändringar i småbarnspedagogikens kundavgifter då undantagstillståndet fortsätter 14.4–13.5.2020

Regeringen har beslutat fortsätta begränsningsåtgärderna som anknyter till undantagstillståndet med en månad, det vill säga tills 13 maj. Småbarnspedagogikens tjänster erbjuds fortsättningsvis till alla som absolut behöver det. Enligt stadsrådets riktlinjer ska barn skötas hemma om det finns möjlighet till detta. Det är också viktigt att komma ihåg Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar. Endast friska och symptomfria barn kan delta i småbarnspedagogiken.

För tillfället har antalet barn i daghemmen varit ungefär 25 procent av det normala antalet. Betydligt fler har dock reserverat en daghemsplats, med andra ord inte anmält att barnet blir borta. Tillsvidare har detta inte just försvårat daghemmens verksamhet, i och med att majoriteten av småbarnspedagogikens personal har varit på arbete.

Nu förbereder vi oss dock att flytta sådana personer inom småbarnspedagogiken som fått hälsovårdsutbildning till stadens social- och hälsovårdstjänster. De nuvarande anvisningarna möjliggör inte att man reagerar på undantagstillståndet på det sätt som situationen kräver, och därför fastställde ledningsgruppen för undantagstillstånd 1.4.2020 att följande ändringar görs i den tillfälliga anvisningen för kundavgifter:

Barnets frånvaro gottgörs från småbarnspedagogikens kundavgifter från och med 14.4 då

  • vårdnadshavarna själv ordnar sitt barns vård för minst en vecka (mån.–fre.). Om barnets frånvaro består av enskilda dagar, följer vi den normala lagen för kundavgifter.
  • man anmält barnets frånvaro senast på måndagen veckan innan (frånvaro på vecka 16 ska meddelas senast tisdag 7.4). Anmälningarna görs på tjänsten eSmåbarnspedagogik.

Dessa undantag i kundavgifterna gäller under tiden för undantagstillståndet, varefter man för kundavgifternas del fortsätter med normal praxis. Vi vill tacka vårdnadshavarna för deras flexibilitet och önskar dem krafter i den utmanande situationen.

Mer information: chef för småbarnspedagogik Sofia Hoff, tfn 044 349 31 32, sofia.hoff@loviisa.fi