Anhängiga bulleranmälningar finns till påseende på stadens anslagstavla

Under inkommande sommar ordnas det i Lovisa musikevenemang och orkesterkvällar bl.a. vid Skeppsbron och i Bruket. Av bulleranmälan framgår det närmare vilken typ av evenemang det är frågan om och hur länge det varar. En bulleranmälan ska alltid göras då ljudförstärkare används utomhus och evenemanget pågar senare än kl. 22.00.
 
Bulleranmälningarna finns nu till påseende på Lovisa stads anslagstavla på webbsidan. Sakägare har nu möjlighet att ta ställning till anmälningarna.
 
Det ordnas många evenemang nu igen denna sommar, så det lönar sig att gå och kolla stadens anslagstavla på webbsidan.
 
Maud Östman, miljövårdsinspektör, tel. 0440 555 413, maud.ostman@loviisa.fi