Anmäl ditt barn till förskolan och första klassen senast 11.2.2024

Anmälan till förskolan och första klassen sker i Lovisa elektroniskt med Wilma-tjänsten senast 11.2.2024. Barn som är födda 2018 anmäls till förskoleundervisningen, som börjar hösten 2024. Barn som är födda 2017 anmäls till första klassen inom den grundläggande utbildningen.

Kontakta Lovisa stads central för bildning och välfärd om du inte har Wilma-lösenord: catarina.kaalikoski@edu.loviisa.fi, tfn 044 565 11 89.

Instruktioner om anmälan har skickats per brev till vårdnadshavarna. Läs mer på småbarnspedagogikens och utbildningens webbsidor.