Anmäl ditt barn till förskolan och första klassen senast 5.2.2023

Anmälan till förskolan och första klassen sker i Lovisa elektroniskt 30.1–5.2.2023. Barn som är födda 2017 anmäls till förskoleundervisningen, som börjar hösten 2023. Barn som är födda 2016 anmäls till första klassen inom den grundläggande utbildningen.

Anmäl ditt barn elektroniskt med Wilma-tjänsten.

Kontakta Lovisa stads central för bildning och välfärd om du inte har Wilma-lösenord: catarina.kaalikoski@edu.loviisa.fi, tfn 044 565 11 89.

Instruktioner om anmälan har skickats per brev till vårdnadshavarna.

Läs mer på småbarnspedagogikens och utbildningens webbsidor.