Anmälningstiden för hemmaröstning i välfärdsområdesvalet går ut tisdag 11.1.2022 klockan 16

Ge din röst för välfungerande tjänster!

Förhandsröstningen för välfärdsområdesvalet arrangeras 12–18.1.2022. Om din rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att du inte utan oskäliga svårigheter kan ta dig till ett förhandsröstningsställe eller vallokalen på valdagen kan du rösta hemma.

Anmälan till hemmaröstning ska lämnas in till hemkommunens centralvalnämnd innan förhandsröstningen inleds. Anmälan om hemmaröstning ska göras senast tisdag 11.1 före klockan 16 per telefon 019 555 555.

Hemmaröstning förrättas under tiden för förhandsröstning 12–18.1. På den egentliga valdagen 23.1 kan man inte rösta hemma.

Mera information om valärenden ger centralvalnämndens sekreterare Kristina Lönnfors, tfn 0440 555 216 och Lovinfo tfn 019 555 555.

Se instruktioner och röstningsställen i Lovisa på vår webbplats.