Ansökningstiden för bostadsmässotomter på Drottningstranden i Lovisa började och teman för mässan publicerades 1.3.2021

Ansökningstiden för småhustomter och bolagstomter på Drottningstranden är 1.3–30.4.2021. Privatpersoner, husfabriker och företag inom byggbranschen kan antingen ensamma eller tillsammans ansöka om tomter på mässområdet. Bland tomterna som kan ansökas finns det 16 småhustomter, nio tomter för flytande hus och en tomt för kollektivt byggande samt radhus- och höghustomter.

Teman för Bostadsmässan i Lovisa 2023 är

Bostaden är mer än ett hem

Nuförtiden är hemmet mer än bara platsen man bor i. Utgångsläget för planeringen av Drottningstrandens bostadsområde var tanken om att hemmet kan vara både en distansarbetsplats och hemorten för företagsverksamhet. Eller kan man skapa en fritidsoas av hemmet, en plats som man aldrig behöver lämna för att ta sig till stugan? Det kan finnas en gårdsbastu bara några steg ifrån huset på gården, och framför bastun skulle havet skymta. Man behöver inte åka längre på semestern än de få steg som tar en till havet. Om hemmet var så smart att den enda uppgiften skulle vara att flytta in och njuta av boendet?

På området byggs hus vars livscykel sträcker sig långt in i framtiden. Byggnaderna är planerade så att de kan omvandlas för att passa till olika livssituationer. Förutom själva boendet överväger vi hur hemmet på andra sätt kan betjäna sina boende. Det är miljövänligt att tänka på nya perspektiv för rumsanvändningen, så att huset inte alltid behöver renoveras när behoven ändrar.

Belysningen spelar en roll

Drottningstrandens unika läge vid havet mittemot den historiska nedrestaden ställer också krav på hur området som ska byggas ser ut sett från den motsatta stranden. Med belysning skapar man olika stämningar – den kan till exempel betona unika naturformationer på gården, bergsskärningar och träd. Genom att ägna uppmärksamhet åt belysningen får man också trivsel och säkerhet för boendet.

Som en del av gårdsplaneringen skapas en plan för utomhusbelysning för husen som ska byggas i området. Vi rekommenderar att planen utvidgas till att också omfatta inomhusbelysningen. Planeringen syftar å ena sidan till att finna smarta belysningslösningar, med vilka säkerhet, trivsel och energieffektivitet kan förbättras, och å andra sidan att belysa gårdselement som betonar gårdarnas naturvärden.

Havet är viktigt

Att bo helt i stadscentrum och vid vattnet är många finländares dröm. Bostadsmässområdet i Lovisa erbjuder en fantastisk möjlighet att bo alldeles invid havet. De boende har också ett ansvar för miljöns och havets välbefinnande. Planeringen ska ta hänsyn till de djur, fåglar och fiskar som lever i området. Syftet är att värna om strandlandskapet och betona naturligheten genom att bland annat bevara strandlinjens splittrade karaktär. I all verksamhet tar man hänsyn till närheten till havet och ett ekologiskt byggsätt. Naturliga material prioriteras på gårdarna i området.

Havens välbefinnande utgör en viktig del av det globala ekosystemet. Även våra egna små aktioner är viktiga, och också i byggandet kan vi göra små men betydelsefulla saker för att skydda haven och att öka Finska vikens välbefinnande.

Välkommen att bygga ditt hem på Drottningstranden i Lovisa, scenen för Bostadsmässan 2023!

Mer information: projektchef Niina Okkonen, tfn 044 505 1972, niina.okkonen@loviisa.fi
www.kuningattarenranta.fi/sv/tomtansokan