Applikationen Ungdomspasset presenterades för ungdomarna – fler företag och föreningar efterlyses

Ungdomstjänsternas personal presenterade applikationen Ungdomspasset för eleverna på årskurserna 7–9. Under rasterna fredag 13.10.2023 var personalen på plats i Harjurinteen koulu och på måndag 16.10 stod Lovisavikens skola i turen. Över 200 ungdomar i Lovisa har redan tagit i användning applikationen som lanserades i Lovisa i september. Nu önskas fler aktörer som erbjuder hobbyn och aktiviteter via applikationen.

– I enkäten Hälsa i skolan 2023 framkom igen de ungas önskemål om att få mer information om hobbyer och aktiviteter i Lovisa. Ungdomspasset erbjuder ett unikt sätt att nå ungdomarna. Nu vill vi att alla företag, föreningar och andra aktörer kommer med! Synligheten via ungdomspasset är dessutom helt avgiftsfri för annonsörerna, konstaterar koordinerande uppsökande ungdomsarbetaren Samira Al-Far.

Om du blev intresserad och representerar ett företag, en förening eller en annan aktör som i Lovisa erbjuder hobbyn och aktiviteter för ungdomar på årskurserna 7–9, kontakta då ohjaamo@loviisa.fi

Ungdomstjänsternas personal godkänner allt innehåll som publiceras i applikationen Ungdomspasset.