Är du över 70 och pensionär? Nu har du möjlighet att motionera gratis på stadens konditionssal

Från och med 2020 har alla Lovisapensionärer över 70 år haft rätt att motionera gratis på stadens konditionssalar.

Du kan lösa in nyckeln i Lovinfo (Mariegatan 12 A 07900 Lovisa, öppet vardagarna kl. 8–16). Depositionsavgiften är 20 euro.

Konditionssalar finns på olika håll i staden: Idrottshallen i centrum, Agricolahallen i Forsby, Allaktivitetshuset och Fagerås i Valkom samt en i Bruket. Adresser hittar du på stadens webbplats: www.loviisa.fi/sv/kultur-och-fritid

På tisdag 28.1.2020 kl. 10–11 ordnas en avgiftsfri handledning i hur man använder träningsutrustningen i Idrottshallens konditionssal.

Stadens innegymnastikgrupper samlas på måndagarna kl. 9.30 –10.15 i Idrottshallen och på onsdagarna kl. 13–13.45 i Agricolahallen. De handledda motionsgrupperna är avgiftsbelagda.

Mer information: Fritidstjänsten, tfn. 044 450 5053