Arkeologiska utgrävningar på Tenngjutarmästarens tomt

Denna vecka har arkeologer undersökt tenngjutarmästare Isak Gustav Nordström (1799-1882) tomt på Östra Tullgatan i Lovisa. Tomten är intressant bland annat för att där fanns Finlands sista tenngjutarmästares verkstad.

Syftet med utgrävningarna var att kartlägga var verkstaden var och hur den såg ut. Tenngjutarmästare Isak Nordström dog år 1882, och då nämnde lokaltidningen (ÖN 18.10.1882) att det ”för några år sedan” brunnit på gården och att verkstaden förstördes. Det har hittats brandskikt som överensstämmer med denna uppgift. Arkeologerna grävde fram verkstadens stenfot och även ugnens fundament.

På bilden gräver arkeologer Inga Nieminen och Sara Långsjö ut ungs fundamentet som hittades i verkstaden.

Själva bostaden på Tenngjutarens tomt brann inte ner på 1800-talet utan förstördes för några år sedan. Nordströms döttrar som bebodde huset efter tenngjutarmästaren donerade tenngjutarens lösöre till museet 1904. Lösöret är en del av basutställningen på Lovisa stads museum.

På bilden är arkeolog Sara Långsjö i färd med att gräva en provgrop.