Avbrott i vattenförsörjningen 20.11.2023 klockan 9–16 i Tessjö-området

Affärsverket Lovisa Vatten meddelar att vattenförsörjningen i Tessjö-området avbryts måndag 20.11.2023 klockan 9–16 på grund av arbeten i stadens vattenledning. Vattnet kopplas möjligtvis tidigare än meddelats, genast då arbetet är utfört.

Vi beklagar olägenheterna i samband med avstängningen samt vattnets tillfälligt försämrade kvalitet.

Information:

Tuomo Örling, tfn 040 555 866 

Jour, tfn 0440 555 902