Avfallet bort från Lovisa skärgård med insamlingsbåten 17–18.7

Rosk’n Rolls insamlingsbåt Otto startar sin sommarturné från Sibbo måndag 1.7. Turnén avslutas i Lovisa skärgård 18.7.

Båten samlar upp farligt avfall, metallskrot, elapparater och impregnerat trä avgiftsfritt från invånarna och sommargästerna i östra Nylands skärgård. Impregnerat trä kan föras högst 1m³ och spillolja i kanistrar max. 200 liter. Till Otto-båtinsamlingen kan man också föra blandavfall mot en avgift på 5 euro per säck. Inget avfall får lämnas på bryggorna på förhand.

Farligt avfall, metallskrot och elapparater kan man avgiftsfritt också föra till Rosk´n Rolls avfallsstationer under öppettiderna. Avfallsstationerna i Borgå, Sibbo och Lovisa betjänar även på sommarlördagar.

Hållplatserna för Otto-båtinsamlingen i Lovisa:

Onsdag 17.7.2019

kl. 9–10 Våtskär, Hemviken, N 60° 17.8594’ E 26° 6.7624’

kl. 15–16 Käldö, Vällingsviken, N 60° 21’4.3236’ E 26° 6’27.3492’

Torsdag 18.7.2019

kl. 9–10 Sandö, föreningshusets brygga, N 60° 19.1760’ E 26° 15.8267’

kl. 15–16 Svartholm, östra sidan, N 60° 22.8070’ E 26° 17.9744’

Sorteringsanvisning för insamlingsbåten Otto

Tilläggsinformation och mera anvisningar fås av Rosk´n Rolls kundtjänst 020 637 7000, vardagar klockan 8.30–15.50.