Avvikande öppettider på kundservicekontoret Lovinfo och telefonväxeln under vecka 38

Lovinfo

Kundservicekontoret Lovinfo och Lovisa stads telefonväxel har avvikande öppettider under vecka 38.

Lovinfos kundservice är öppen måndag till onsdag 18–20.9.2023 undantagsvis klockan 9–11 och klockan 12–16. Torsdag 21.9 håller Lovinfo öppet som normalt klockan 9–16. Fredag 22.9 är Lovinfo stängt hela dagen.

Stadens telefonväxel håller måndag till torsdag 18–21.9 öppet som normalt klockan 8–16. Fredag 22.9 är stadens telefonväxel undantagsvis stängd. Stadens arbetstagare och tjänsteinnehavare kan nås via e-post eller sina direkta telefonnummer.

Mer information:

Kundservicekontoret Lovinfo, lovinfo@loviisa.fi, tfn 019 555 555, Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa

Lovisa stads telefonväxel, tfn 019 555 1

EDITERAD 7.9.2023: Lovinfos öppethållningstid torsdag 21.9.2023 har ändrats.