Avvikelser i mottagningsverksamheten på Lovisa hälsostation 11–14.4.2022

terveyskeskus hälsovårdscentral

På grund av ett flertal sjukdomsfall bland vårdpersonalen är hälsostationens verksamhet avvikande denna vecka. Brådskande patientfall sköts normalt, men det är möjligt att man är tvungen att minska på mottagningsverksamheten. Vi beklagar eventuella olägenheter som uppstår av situationen. Mottagningen är stängd på långfredag 15.4.