Badrestriktioner avlägsnas vid Plagens och Källa lägerområdes badstränder

Halten intestinala bakterier överskred åtgärdsgränsen i badvattenproven tagna 8.8.2023 vid Plagens badstrand och vid Källa lägerområdets badstrand. Torsdag 10.8 gjordes proven på nytt. Resultatet från provet kom idag och värdena var normala.

Orsaken till den höga bakteriehalten i det första proven är inte känd.