Barnparlamentet diskuterade skolornas ordningsregler

Lovisa stads barnparlament sammanträdde 26.1.2024 på Societetshuset. Rektorerna för lågstadieskolorna i Lovisa hade berett för sammanträdet ett utkast om gemensamma ordningsregler för lågstadieskolorna i Lovisa. Parlamentet diskuterade livligt utgående från utkastet. En promemoria om diskussionen levereras till representanter för rektorsteamet, cheferna för bildnings- och utbildningssidan och beslutsfattarna.

Barnparlamentet föreslog under sitt första sammanträde 5.5.2023 åtgärder för ökande av skolmatsalernas trivsel. Parlamentets medlemmar var nu belåtna med att ett anslag på 10 000 euro avsatts i stadens budget för ändamålet.

Som en del av planeringen av den nya skateboardparken deltog representanter för barnparlamentet i oktober 2023 i en säkerhetspromenad i Lovisa centrum. Barnparlamentet fick nu höra om promenadens resultat.

– Det var fint att höra barnens kreativa och intelligenta åsikter. Mötet gav igen god färdkost för stadens direktörer och beslutsfattarna, berättar kommunkoordinatorn för verksamhetsmodellen för den barnvänliga kommunen Tuula Åminne.

Läs mer om barnparlamentet: www.loviisa.fi/sv/staden-och-beslutsfattande/beslutsfattande/paverkansorgan/barnparlament/