Barnparlamentet föreslår att 10 000 euro reserveras för att förbättra trivseln i skolrestaurangerna

Barnparlamentets deltagare sitter i trapporna till övre aulan i Rådhuset.

Barnparlamentet behandlade våren 2023 i sitt allra första möte ärendet om hur skolrestaurangerna (matsalarna) kunde göra trivsammare på önskemål av kostservicen. Barnparlamentet föreslår olika åtgärder och att 10 000 euro reserveras för att förbättra trivseln i skolrestaurangerna.

Barnparlamentet skrev en promemoria utgående från den diskussion som fördes på sammanträdet 5.5.2023. Denna promemoria skickades till kostservicechefen och nämnden för fostran och bildning för kännedom.

Barnparlamentet föreslog följande åtgärder för att göra skolrestaurangerna trivsammare:

Textiler

 • Gardiner i fönstren i stället för kappor.
 • Rullgardiner till de skolrestauranger som används för flera ändamål, för att kunna skapa stämning vid festliga tillfällen genom mörkläggning.

Färgsättning

 • Färg på möblerna.
 • Överlag mer färg i restaurangerna.

Möbler

 • Stolar med ryggstöd i stället för bänkar.
 • Bord i olika storlekar som gör det möjligt att träffas med kompisar i samband med måltiden.
 • Runda bord.
 • Infoskärmar till alla skolrestauranger.

Renovering

 • Lätt renovering av slitna restauranger (färgglad väggfärg).
 • Att förnya slitna ytor och/eller byta ut slitna möbler.

Växter

 • (Silkes)växter (på matborden får inte placeras växter med mylla).
 • Stora rumsväxter.

Bekvämlighetsfaktorer

 • Brickorna tillbaka.
 • Valfria sittplatser.
 • Varmare salar (höjning av temperaturen i restaurangerna).
 • Tillräckligt med tid för måltiden.
 • Att göra ljudlandskapet mer kundvänligt.
 • Tystnad i matsalarna.

Serveringslinjer

 • Dubbla serveringslinjer skulle effektivera matdistributionen och minska kötiden.
 • Dekorering av serveringslinjerna.
 • Tillgång till specialkost på alla serveringslinjer.

Dekorationer

 • Dekorationer efter kalendariska temadagar / Säsongsdekorationer.
 • Dekorationer i matsalarna även utanför de kalendariska temadagarna.
 • Utställning av elevarbeten.
 • En snabbare rotation av utställda elevarbeten/dekorationer.

Nytt tankesätt

 • Servering till bordet för en specifik grupp i taget. Samtidigt kunde man öva på så kallad fine dining (vit bordduk, dukat bord, skolmaten framlagd på ett estetiskt tilltalande sätt, samtal vid bordet, matvanor och så vidare) -> skulle framhäva den restaurangliknande stämningen.
 • Bakgrundsmusik.
 • Möjlighet att äta utomhus då vädret tillåter det (vår, höst).
 • Borddukar.

Mellanmål/efterrätt

 • Bär till efterrätt.
 • Mellanmålsautomater till skolorna.
 • Frukt till skolorna.

En del av de åtgärder som barnparlamentet i Lovisa stad föreslog skulle medföra kostnader om de genomförs. Barnparlamentet önskade i sin promemoria att centralen för bildning och välfärd och nämnden för fostran och bildning kunde ta hänsyn till de eventuella kostnaderna när budgeten för 2024 utarbetas.

Budgetberedningen har nu framskridit till behandlingsskedet. Barnparlamentet gläder sig åt att centralen för bildning och välfärd har beaktat barnparlamentets initiativ i budgetberedningen och föreslår för nämnden för fostran och bildning att 10 000 euro reserveras i budgeten för att förbättra trivseln i skolrestaurangerna. Budgeten behandlas i nämnden för fostran och bildning 12.10.2023.

Läs mer om barnparlamentet.