Båtbryggan vid Sågudden i Lovisa stad underhålls och repareras!

Lovisa stad meddelar att båtbryggan vid Sågudden kommer att underhållas och repareras i april. Reparationsarbetet kommer att fokusera på bryggans landfäste, som behöver gjutas om av säkerhetsskäl.

Under underhållsarbetet råder ett förbud mot att använda båtbryggan vid Sågudden, och den får inte användas förrän reparationerna har slutförts. Vi ber vänligen alla användare att iaktta förbudet mot att använda båtbryggan.

Reparationsarbetet inleds i april och kommer att utföras så snabbt som möjligt.

Vi beklagar eventuella olägenheter och tackar för samarbetet under underhållsarbetet.

Med vänlig hälsning

Lovisa stad
centralen för näringsliv och infrastruktur