Begränsningarna gällande evenemang och lokaler fortsätter

koronavirus coronavirus

Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade 7.1.2022 beslut om att i Nyland fortsätta begränsningarna som trädde ikraft under mellandagarna. Offentliga evenemang och allmänna sammankomster i inomhuslokaler förbjuds nu också under perioden 18.1.2022–31.1.2022. Regionförvaltningsverket beslöt också att fortsätta begränsningarna gällande vissa lokaler avsedda för kunder och allmänheten under perioden 11.1.2022–24.1.2022. Lokaler som bestämts vara stängda kan dock fortgående användas för ledd hobbyverksamhet för barn och unga och åldersgränsen justerades nu så att alla 2003 år fyllda eller yngre omfattas av undantaget.

Bestämmelsen om stängning av lokaler innebär att följande offentliga och privata aktörers lokaler som används för idrott, motion, nöje och rekreation måste stängas:

  • lokaler inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av idrott eller motion samt gym och andra motsvarande lokaler för inomhusidrott
  • allmänna bastur samt bassängsområden i simhallar, utebassänger och bad samt omklädningsrum i omedelbar anslutning till dem
  • dansplatser samt lokaler som används för körsång, amatörteater eller annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
  • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
  • allmänna områden i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Coronapasset kan inte tas i bruk som ett alternativ till begränsningarna.

Beslutet om stängning av lokaler gäller inte professionell idrott.

Regionförvaltningsverkets bestämmelse gäller inte läroinrättningars verksamhet eller aktivitet som hör till privat- eller familjelivet.

AVIs pressmeddelande 7.1.2022