Bekämpning av jätteloka kräver försiktighet

Jätteloka. Bild: Terhi Ryttäri, SYKE, CC-BY-NC-4.0

Meddelande om främmande arter 2/2024

Bekämpning av jätteloka kräver försiktighet

Jättelokan som hör till skadliga främmande arter har spridits från trädgårdar till åkrar, vägrenar, skogar och stränder. Troget till sitt namn blir jättelokan stor, till och med fem meter hög, och om förhållandena är gynnsamma kan den bilda omfattande ensidiga ”skogar” som förkväver all annan växtlighet.

Jättelokan är även hälsorelaterat skadlig: växtsaften kan då den reagerar med solljus förorsaka brännskadeaktiga till och med kroniska hudsymptom.

Jättelokan, bredlokan och tromsölokan som förekommer i Finland hör till de arter som fastighetsinnehavaren är skyldig att avlägsna från sin gård och sin mark. Jättelokan är den vanligaste arten av dessa. Det är dock inte alltid lätt att skilja arterna från varandra och därför behandlas de som en grupp även i detta samband.

Jätteloka. Bild: Terhi Ryttäri, SYKE, CC-BY-NC-4.0

Hur blir jag av med jättelokan?

I bekämpningen av främmande arter är det viktigt att åtgärderna görs i rätt tid. Det lönar sig att börja bekämpa jätteloka redan i början av maj då de spädrotade första årets plantorna kan ryckas upp med rötterna. Andra årets plantor kan grävas från marken eller huvudroten kapas i ett djup av 10–20 cm. Upprepad slåtter av växtligheten kan också leda till resultat. Efter slåttern kan växtligheten även täckas med till exempel täckplast. Det allra viktigaste är dock att man förhindrar jättelokans blomning och frönas utveckling och spridning. Jätelokan förökar sig endast från frön, men spridningen är effektiv i och med att en växt kan producera till och med 80 000 frön.

Bekämpningen är säkrast i början av tillväxtperioden, men även då ska man använda långskaftade handskar och kläder.

Mer tips om bekämpning och förstöring av jätteloka finns på webbplatsen vieraslajit.fi.

Jättelokaplantor. Bild: Terhi Ryttäri, SYKE, CC-BY-NC-4.0

Lovisa stad bekämpar jätteloka

Jätteloka förekommer även på några områden som är i stadens ägo. Förekomsterna har årligen bekämpats systematiskt. Dessutom har man regelbundet följt upp områden där jätteloka har förekommit. I fröbanken i marken förvaras grobara frön i flera års tid. Därför är det viktigt att följa med att nya plantor inte börja växa, annars är vi snabbt tillbaka i ursprungsläget.

Lovisa stads parkenhet erbjuder bekämpning av jätteloka till egenkostnadspris även för enskilda fastighetsägare. Mer information här: www.loviisa.fi/sv/boende-och-miljo/miljo-och-natur/naturvard/introducerad-art/

Jättelokan har effektiva sätt att sprida sig – inte är du väl medhjälpare?

Jättelokans frön förstörs inte i en hemmakompost och därför måste de packas omsorgsfullt och kastas bort med brännbart blandavfall. Jätteflokans övriga delar kan komposteras. Lovisa avfallsstation tar emot avfall med främmande arter, även sådan som innehåller jätteloka, packad i slutna avfallssäckar.

Avfall som innehåller jättelokans frön (eller andra växtdelar) får under inga omständigheter dumpas i naturen, varken på eget markområde eller på markområde i någon annans ägo.

Mer information här:

Vieraslajit.fi

Jättelokor

Loviisa.fi

Rosk’n Roll

Övriga skadliga främmande arter på gården:

Jättebalsamin

Jättelokor

Blomsterlupin

Vresros

Rönnspirea

Vitspirea

Kanadensikt gullris

Höstgullris

Jättegullris

Parkslide

Jätteslide

Hybridslide

Mördarsnigel