Besök i skolor har matsalarnas trivsel och menyerna som tema

Kostservicechef Annika Kuusimurto besöker skolorna i Lovisa i mars 2024 tillsammans med kommunkoordinatorn för verksamhetsmodellen för den barnvänliga kommunen Tuula Åminne. Besöken koncentrerar sig på matsalarnas trivsel och menyerna. Eleverna representeras under träffarna av medlemmarna i elevkårsstyrelserna och av ledamöterna i barnparlamentet.

– Funktionella och trivsamma matsalar spelar en viktig roll i elevernas vardag. Alla ris och rosor är välkomna, konstaterar Kuusimurto.

Barnparlamentet föreslog under sitt sammanträde 5.5.2023 åtgärder för att öka trivseln i skolmatsalarna. För detta ändamål har 10 000 euro avsatts i Lovisa stads budget för 2024.