Besöksförbud i det Goda livets hus i Gråberg på grund av coronavirussmittor

corona

I Gråberg i Lovisa har det konstaterats hos fyra boende och tre skötare coronavirussmitta i enheten för omsorgsboende med heldygnsomsorg det Goda livets hus.

Smittornas samband är oklart. Enheten har ställts i besöksförbud. Besöksförbudet gäller tills 3.3.2022.

Mer uppgifter:

sjukskötare, hygienskötare Tanja Jyrkkämäki, tfn 044 505 12 21