Besvara välfärdsenkäten 2024 – du stöder främjandet av hälsa och välfärd!

Lovisa stad genomför en enkät för att ta reda på hur invånarna mår. Man kan svara på enkäten på webben eller på pappersblankett. Enkäten är riktad till Lovisabor och är öppen till 19.2.2024.

Enkäten kan besvaras här.

– Syften med enkäten är att höra invånarnas röst, och vi hoppas på ett stort antal svar från människor i alla åldrar. Ifjol besvarades enkäten av fler än 550 invånare, berättar Sara Tallsten, välfärdskoordinator vid Lovisa stad.

Välfärdsenkäten genomförs varje år. Den första enkäten utfördes 2021.

– Oberoende om du deltagit i föregående års enkäter ber vi dig att ge en stund av din tid för att stödja detta viktiga arbete, uppmuntrar Tallsten.

Resultaten av enkäten kommer att användas vid utarbetandet av Lovisa stads välfärdsöversikt 2023.

– Invånarnas synpunkter och erfarenheter av sitt eget välbefinnande ger värdefull information för att stödja vårt arbete för att främja hälsa och välfärd, konstaterar Tallsten.

I enkäten tillfrågas invånarna bland annat om hur nöjda de är med sin livssituation och boendemiljö. Som en del av enkäten utreder staden också på vilket sätt invånarna skulle vilja delta i och påverka stadens verksamhet.

Enkäten kan också besvaras genom att fylla i en pappersenkät på följande platser:

  • Lovinfo, Mariegatan 12 A – Obs! endast från och med 7.2.
  • Biblioteken
  • Navigatorn, Brandensteinsgatan 13
  • Kompanjonskapshuset Hörnan, Sibeliusgatan 3