Blicken är redan mot julen

Vill du vara med i Lovisa Jul eller vet du redan nu att du kommer att ordna ett julevenemang? Berätta om det för oss på Lovisa stads turistbyrå.

Skicka oss en kort beskrivning om ditt evenemang, när det kommer att ordnas, varifrån man får tilläggsinformation om evenemanget. Skicka oss gärna också bilder på adressen info@loviisa.fi eller ring oss på numret 040 555 3387. Vi vill ha in materialet senast 31.10.2020. Du kan på detta vis komma med i Lovisa Juls marknadsföringskampanj, som i år kommer att förverkligas som elektronisk marknadsföring. 

I år kommer man under Lovisa Jul att koncentrera sig på shopping, julmarknader och andra utomhus julevenemang och fästa extra uppmärksamhet på deltagarnas säkerhet. De Traditionella Julhemmen kommer inte att öppna sina dörrar för besökare i år och julmarknaden på Malmgård har man flyttat till nästa år. Gårdsbutiken på Malmgård har öppet normalt.

Lovisa Jul inleds med evenemanget  Lovisa Open Jul, som ordnas lördag 28.11.2020 klockan 15–20. Den nyligen renoverade Drottninggatan kommer att invigas och Lovisa Jul öppnas. Under evenemanget Lovisa Open Jul kommer de flesta butiker, restauranger och kaféer i centrum att hålla sina dörrar öppna längre och på Lovisa torg ordnas program och i Kapellparken julförsäljning.

Strömfors bruks jul ordnas i år utomhus på Stallbacken 5.–6.12.2020 klockan 10–15, även områdets bodar, verkstäder och annan service har öppet. Samma veckosluts lördag 5.12.2020 ordnas i Lovisa centrum Skeppsbrons julmarknad klockan 10–15 och program på Lovisa torg. Även denna lördag kommer de flesta butikerna restaurangerna och kaféerna i centrum att hålla längre öppet. Försäljningsplatserna till Strömfors bruks julmarknad kan man reservera via Vireä Strömfors ry på adressen stromforsinruukki@gmail.com och Skeppsbrons julmarknads försäljningsplatser kan man boka via Lovisa Skeppsbron rf på telefon 0400 164 878.

Alla som ordnar julevenemang uppmanas att fästa extra uppmärksamhet vid deltagarnas säkerhet och följa myndigheternas direktiv och rekommendationer som berör den pågående coronapandemin.