Bokbussen kan tyvärr inte köra idag, måndag 12.7

Bokbussen kan tyvärr  inte köra idag, måndag 12.7 p.g.a. plötslig personalbrist. Vi beklagar situationen!
Kontakta vid behov huvudbiblioteket tfn. 044 723 02