Bokslutet behandlas i stadsfullmäktige 14.6.2023 klockan 18 – Följ direktsändningen via nätet

Seurahuone

Stadsfullmäktige i Lovisa sammanträder onsdag 14.6.2023 klockan 18 på Societetshuset, Drottninggatan 24. Du kan ta del av sammanträdet direktsänt via nätet eller på plats.

Arbetet med Lovisa stads bokslut för 2022 har nu kommit så långt att det föreslås godkännas. På sammanträdet behandlas även fullmäktigemotionen om en obebyggd egnahemshustomt ägd av staden som huvudvinst vid Bostadsmässlotteri.

Stadsfullmäktiges föredragningslista 14.6.2023

Sammanträdet direktsänds här (klicka på länken om videon inte syns):

Invånarna uppmanas att följa sammanträdet via nätet, men du kan också följa det på plats. Du deltar väl på plats bara om du är frisk.