Bostadsmässans slutrapport är publicerad

Bostadsmässan i Lovisa 2023

Slutrapporten för projektet Bostadsmässan i Lovisa publicerades idag 17.10.2023 på Lovisa stads webbtjänst. Rapporten presenterades måndag 16.10.2023 för ledamöterna i stadsfullmäktige, näringslivs- och infrastrukturnämnden och byggnads- och miljönämnden i Lovisa stad.

I slutrapporten ser man över planläggandet och byggandet av bostadsområdet på Drottningstranden och ordnandet av själva Bostadsmässevenemanget.

Totalt besöktes Bostadsmässan i Lovisa av 106 248 personer. Enligt en besökarundersökning gjord av Finlands Bostadsmässa använde bostadsmässbesökarna olika tjänster i Lovisa till ett värde på över 5,2 miljoner euro. Ungefär hälften av svararna hade utöver Bostadsmässan dessutom besökt Lovisa centrum eller andra delar av Lovisa. Till och med 16 procent av dem som svarade på besökarenkäten sade att de skulle vilja eller kan överväga att flytta till Lovisa.

– Vårt mål var att öka Lovisas välkändhet och få allt fler människor att bekanta sig med vår stad. Lovisa blev verkligen funnen: nästan hälften av Bostadsmässbesökarna besökte Lovisa för första gången, säger Lovisa stads stadsdirektör Jan D. Oker-Blom glatt.

Mässevenemanget gav Lovisa rikligt med mediesynlighet. Under tiden 1.7.2022–1.9.2023 skrevs totalt 1 700 artiklar om ämnet Bostadsmässan i Lovisa. Artiklarnas sammanräknade synlighet uppgick till över 99 miljoner läsare. Under det egentliga mässevenemanget gjordes inalles 915 mediebesök till Bostadsmässan. Specialepisoderna om Bostadsmässan i kanal fyras Huvila & Huussi bringade omfattande synlighet ännu efter mässan. Bostadsmässåret kulminerade i den mediesynlighet som kronprinsessan Victorias besök medförde.

Kostnaderna för bostadsmässprojektet uppgick 2019–2023 till totalt 1,27 miljoner euro. Driftsekonomikostnaderna innefattade bland annat mässteamets personalkostnader och arrangeringskostnader under mässan, såsom busstransporter, övervakning och ordningsvaktsverksamhet, rengöring och avfallshantering samt temporära asfalteringar på mässområdet. De totala intäkterna från parkering och inträdesbiljetter för mässan uppgick till 709 990 euro.

– Mässprojektet genomfördes i enlighet med den budget som upprättades 2018 och med kostnader som betydligt underskred tidigare Bostadsmässor, trots att den allmänna kostnadsnivån efter 2018 stigit betydligt, konstaterar projektchef Niina Okkonen.

Byggandet av infrastrukturen på det nya bostadsområdet tog 12,08 miljoner euro.

Bostadsmässans slutrapport finns på adressen loviisa.fi/sv/bostadsmassan2023.