Bryggeribackens skog fredades

NTM-centralen i Nyland har med sitt beslut 26.10.2017 grundat naturskyddsområdet Bryggeribackens skog. Området fredas på ansökan av Lovisa stad som en del av kampanjen “Min naturgåva till det hundraåriga Finland”.

Bryggeribacken är en skogbevuxen kulle i närheten av Lovisa centrum, på mindre än en kilometers avstånd från Lovisa kyrka. En liten bit gammal åsskog har bevarats på området och motsvarande objekt finns inte på samma åskedja.

Överståndartallarna på Bryggeribacken är imponerande grova och har sköldbark. På tallarna växer allmänt tallticka som är en indikator på tallarnas höga ålder. På Bryggeribacken förekommer också arter typiska för solexponerade miljöer.

Enligt fredningsbestämmelserna är det i fortsättningen enbart tillåtet att röra sig till fots på området. Det är också tillåtet att plocka bär och svamp. Fredningsbestämmelserna möjliggör också röjning av häggmispel samt att hålla små solexponerade miljöer öppna.

Bild: Jere Salminen