Budget och ekonomiplan behandlas i stadsfullmäktige 13.12.2023 – Följ med via nätet

Stadsfullmäktige i Lovisa stad sammanträder onsdag 13.12.2023 klockan 17 på Societetshuset, på adressen Drottninggatan 24, 07900 Lovisa. Du kan ta del av sammanträdet direktsänt via nätet eller på plats.

Plock från föredragningslistan

  • Budget och ekonomiplan för åren 2024–2026
  • Lovisa Hem Ab:s ansökan om låneborgen – Lovisa Hem Ab är ett bolag som är i Lovisa Bostäder Ab:s ägo. Lovisa stad äger ensam hela aktiestocken i Lovisa Bostäder Ab.
  • Att avbryta planläggningsförfarande som gäller generalplaneringen för vindkraft i Tetom.

Stadsfullmäktiges föredragningslista 13.12.2023

Sammanträdet direktsänds här:

https://www.youtube.com/watch?v=wBRcNB89DHQ

Invånarna uppmanas att följa sammanträdet via nätet, men du kan också följa det på plats. Du deltar väl på plats bara om du är frisk.