Budget och ekonomiplan i stadsfullmäktige 15.12.2021 – Följ via nätet i realtid

Loviisan Seurahuone. Lovisa Societetshus.

Stadsfullmäktige i Lovisa stad sammanträder på onsdag 15.12.2021 klockan 17 på Societetshuset, på adressen Drottninggatan 24, 07900 Lovisa. Du kan ta del av sammanträdet i första hand direktsänt på nätet. Om du kommer på ort och ställe, vänligen följ säkerhetsanvisningarna för coronavirusbekämpning.

Under sammanträdet behandlas bland annat budgeten och ekonomiplanen för 2022–2024. Dessutom har beredningen av planen för att stödja den äldre befolkningens funktionsförmåga 2021–2026 och Lovisa stads integrationsprogram för 2021–2024 nu framskridit till det skede att godkännande av dem står som förslag på föredragningslistan.

Stadsfullmäktige beslutar även om försäljning av fastigheter som staden fått i arv. Inkomsterna från fastigheterna ska användas till förmån för barn och unga.

Stadsfullmäktiges sammanträde direktsänds på denna adress:

https://www.youtube.com/watch?v=NUMbNPqL0Xo

Invånarna uppmanas att följa sammanträdet via nätet, men du kan också följa det på Societetshuset. Vänligen följ säkerhetsanvisningarna för coronavirusbekämpning: använd munskydd, desinficera händerna, håll avstånd till andra och kom till sammanträdet bara om du är frisk.

Stadsfullmäktiges föredragningslista 15.12.2021