Busshållplatserna vid Valkom träsk flyttas

Busshållplatserna vid Valkom träsk flyttas den här veckan (vecka 27).

Ett vägförbättringsarbete har inletts på området kring väganslutningen mellan Ilmarinenvägen och Vårdövägen. I samband med detta tas den hållplats med regnskydd som står vid Ilmarinenvägen ur bruk, och ett nytt hållplatspar invid Vårdövägen tas i bruk. Efter att gatuarbetena färdigställts i månadsskiftet augusti/september flyttas hållplatsen på östra sidan av gatan till sin slutliga plats.

Mer information: Markus Lindroos, chef för samhällsteknik, tfn 050 382 75 50

Hållplatser vid Vårdövägen.pdf (på finska)