Byarna och Lovisavikens strand i skick till Mors dag

Lovisa stad utmanar alla Lovisabor till en gemensam vårstädning av våra allmänna områden den 1–8.5.2019. Staden önskar att bya- och invånarföreningar, övriga föreningar, skolor, företag och invånare deltar. Vid Lovisavikens strand i Lovisa centrum ordnas dessutom ett städevenemang som är öppet för alla tisdagen den 7.5.2019.

Talkodeltagarnas kontaktperson skall anmäla sig senast 1.5.2019 till stadens kundservicekontor Lovinfo, Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa, tfn 019 555 555, lovinfo@loviisa.fi.

Kontaktpersonen meddelar

  • området som ska städas
  • platsen varifrån sopsäckarna kan avhämtas
  • vilken dag städningen utförs
  • sina kontaktuppgifter och ungefärligt antal deltagare.

Staden delar ut sopsäckar och handskar gratis. De kan hämtas från kundservicekontoret Lovinfo vardagar klockan 9–16. Sopcontainers kan placeras ut på vissa ställen om det finns behov för dem. Staden sköter om att soporna fraktas bort den 9.5.2019. Om man vill städa efter den 8.5 bör man själv se till att soporna transporteras till en blandavfallsinsamling.

Meningen är att städa allmänna områden, till exempel vägrenar, skogsdungar, stigar och parker och övriga rekreationsområden. Talkot omfattar inte privata gårdar, sandningssand och trädgårdsavfall och inte heller invånarnas, husbolagens eller företagens eget avfall.

Städjippo i centrum 7.5

I Lovisa centrum ordnas ett städjippo tisdagen den 7.5.2019 klockan 14–20. Då får alla delta i städningen av Lovisavikens strandområde från Märlax till Tullbron. Talkodeltagarna kan avhämta handskar och sopsäckar på två ställen: Skeppsbron eller före detta Valintatalos parkeringsplats i Märlax.

Förutom att samla sopor kan talkofolket även kratta i Strandparken. Staden bidrar med krattor.

Stadens ledningsgrupp deltar i städtalkot tisdagen den 7.5 från och med klockan 15.

Alla som deltar i talkot bjuds på ärtsoppa från fältkök vid Skeppsbron från och med klockan 16 så länge det finns soppa.