Byggandet av lättrafikled i Forsby påbörjas vecka 32

Koskenkylän yleiskartta Forsby karta

Lovisa stad förbättrar förhållandena för gång- och cykeltrafiken i Forsby genom att bygga en lättrafikled norr om Gamla Viborgsvägen på sträckan landsväg 170 (Borgåvägen)–Kullbyvägen.

Arbetet innefattar byggande av lättrafikleden, förbättrande av vägen och förnyande av belysningen. Arbetet påbörjas vecka 32. Tidtabellen för arbetet är augusti–oktober 2019. Entreprenören är Ab Patrik Engström Oy.

Vi beklagar den tillfälliga olägenheten och uppmanar till försiktighet i närheten av byggarbetsplatsen.

Tilläggsuppgifter om projektet:

infrastrukturchef Markus Lindroos, tfn 050 382 75 50, markus.lindroos@loviisa.fi

planeringsingenjör Suvi Peltola, tfn 0440 555 339, suvi.peltola@loviisa.fi