Byggandet av lättrafikled i Forsby påbörjas vecka 36

Koskenkylän yleiskartta Forsby karta

Byggandet av lättrafikleden längs Gamla Viborgsvägen i Forsby påbörjas denna vecka. Arbetet omfattar förutom byggande av lättrafikleden även förbättrande av vägen och förnyande av belysningen.

Lättrafikleden byggs norr om Gamla Viborgsvägen på sträckan landsväg 170 (Borgåvägen)–Kullbyvägen. Tidtabellen för arbetet är augusti–oktober 2019. Entreprenören är Ab Patrik Engström Oy.

Vi beklagar den tillfälliga olägenheten och uppmanar till försiktighet i närheten av byggarbetsplatsen.

Tilläggsuppgifter om projektet:                                    

infrastrukturchef Markus Lindroos, tfn 050 382 75 50, markus.lindroos@loviisa.fi
planeringsingenjör Suvi Peltola, tfn 0440 555 339, suvi.peltola@loviisa.fi