Byggnadsskedet för det nya daghemmet närmar sig

Illustration om det nya daghemmet

På bangårdens område i Lovisa centrum ska byggas ett nytt daghem. Enheten kommer att ha nio barngrupper och utrymmen för den öppna småbarnspedagogiken. Planläggningen har blivit färdig och vunnit laga kraft. Efter att de slutgiltiga planerna har blivit färdiga har man kunnat göra upp en exakt kostnadsberäkning. Markarbeten på området kommer att påbörjas på sommaren.

Kostnadsberäkningen från september 2022 var 7,8 miljoner euro. Den nya kostnadsberäkningen är 9,9 miljoner euro.

I takt med att planerna har blivit exaktare har daghemmets storlek ökat med cirka 1 000 kvadratmeter. 400 kvadratmeter består av det skyddsrum som räddningsmyndigheterna kräver. De tekniska utrymmesbehoven har också ökat.

– Efter den föregående kostnadsberäkningen har det kommit bland annat från de anställdas håll en stark signal om att det vore viktigt att placera gruppernas lokaler efter en så kallad bomodell. I det nya daghemmet utformas barngruppernas lokaler till hemområden som alla har sin egen ingång och groventré. Varje barngrupp kommer också att ha sina egna entréhallar och tvättrum. Denna ändring har ökat lokalbehovet till viss del, berättar projektarbetsgruppens ordförande, chefen för småbarnspedagogik Sofia Hoff.

Utöver behovet av större lokaler har kostnaderna ökat på grund av den allmänna prisökningen och särskilt av att priset på byggnadsmaterial har stigit. Dessutom pålades det bärande bottenbjälklaget, vilket var en option i kostnadsberäkningen 2022. Eftersom man inte ville göra avkall på gårdens storlek, beslutade man att bygga en våning till, vilket kräver längre pålar.

Den nya kostnadsberäkningen innefattar också solpaneler som installeras på taket. På detta sätt blir daghemmet en byggnad av energiklass A. Utöver att bidra med klimat- och kostnadsnyttor under byggnadens hela livslängd kommer detta också att möjliggöra ansökan om så kallad grön finansiering. Den gröna finansieringen är förmånligare än traditionell kommunfinansiering.

– Projektarbetsgruppens noggranna planeringsarbete har hela tiden syftat på en högklassig, trygg och funktionell helhet där barnen och personalen mår bra. Daghemmet som inom kort ska byggas är hela stadens gemensamma dragplåster och stolthet, säger Hoff.

Mer information om byggandet av centrumdaghemmet