Centralen för näringsliv och infrastruktur flyttar till nya lokaler

Lovisa stads central för näringsliv och infrastruktur flyttar från de nuvarande hyreslokalerna vid månadsskiftet september–oktober. De nya lokalerna finns på adresserna Degerbygatan 21 och Östra Tullgatan 17 (Brandkårshuset).

Centralens ekonomi- och byråtjänster, enheterna för byggnadstillsyn och miljövård, lokalservicen och ansvarsområdet för projektledning flyttar till lokalerna på Degerbygatan. Flyttningen äger rum under vecka 40 (28.9–4.10).

Direktören för centralen, stadsplaneringsavdelningen, ansvarsområdet infrastruktur och ansvarsområdet näringslivstjänster och utveckling flyttar till lokalerna på Brandkårshuset. Tidpunkten för flyttningen är vecka 41 (5.10–9.10).

Under de veckor då centralen flyttar är centralen för näringsliv och infrastrukturs kundservice begränsad. Man kan på grund av flyttningen inte 1.10–14.10.2020 till exempel få planutdrag och kartpaket. Förutom centralens gatuadress ändras centralens övriga kontaktuppgifter inte.

Man får rådgivning och blanketter som anknyter till byggande på kundservicekontoret Lovinfo (Mariegatan 12 A, tfn 019 555 555, lovinfo@loviisa.fi). Man kan även ansöka om bygglov elektroniskt på stadens e-Tjänst.

Tf direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur fr.om. den 1.10.2020 är näringslivschef Sari Paljakka.