Centralen för näringsliv och infrastruktur i Lovisa stads prislista över tjänster publicerad på stadens webbplats

Näringslivs- och infrastrukturnämnden i Lovisa stad har fastställt prislistan över tjänster 2023 för centralen för näringsliv och infrastruktur i Lovisa stad (näringslivs- och infrastrukturnämnden 15.12.2022 § 184).

I prislistan har samlats de tjänster som tillhandahålls vid de olika avdelningarna inom centralen för näringsliv och infrastruktur i Lovisa stad.

Prislistan finns på adressen www.loviisa.fi/sv/prislista-over-tjanster

Lovisa stad

Centralen för näringsliv och infrastruktur