Coronavirussmittor har konstaterats i Harjurinteen koulu

koronavirus coronavirus

Fem coronavirussmittor har konstaterats i Harjurinteen koulu lördag 21.8.2021.

Över hundra elever och några lärare har exponerats för smittan. Fyra skolklasser och en förskolegrupp har försatts i karantän. Enskilda elever på andra klasser har också försatts i karantän. Fortsatta smittor har inte konstaterats i skolan.

Skolan har informerat om saken via Wilma. Stadens enhet för smittsamma sjukdomar tar kontakt med de exponerade under veckoslutet. Vårdnadshavare och skolans personal bör vänta tills man blir kontaktad och inte själv ringa till grundtrygghetscentralen. Om man inte blir kontaktad har ingen kontakt till den smittade förekommit.