Dagisavgifterna granskas efter årsskiftet

Klientavgifterna för alla som använder sig av Lovisa stads tjänster inom småbarnspedagogik granskas med start den 1.1.2018. Avgifterna kommer att minska. Orsaken till granskningen är den förnyade lagen om småbarnspedagogikens avgifter.

Riksdagen har godkänt en förnyad lag om småbarnspedagogikens klientavgifter 8.12.2017. Lagen träder i kraft 1.1.2018. Lagen är ett steg i regeringens program att minska på familjernas utgifter.

I praktiken innebär det här att alla barns avgifter granskas från och med 1.1.2018. Efter det skickar vi ut ett elektroniskt avgiftsbeslut till alla barns vårdnadshavare (några får pappersbeslut).

Vårdnadshavarna behöver inte göra något åt saken om barnet har ett ikraftvarande avgiftsbeslut. Bildningsnämnden fattar beslut om Lovisa stads avgiftskriterier den 20 december 2017. Därefter publiceras de på Lovisa stads webbplats och i peda.net.