De preliminära valresultaten i kommunalvalet

Kommunalval 13.6.2021

Kommunalvalet förrättades söndagen 13.6.2021 och förhandsröstningen ordnades 26.5–8.6.2021. Det preliminära resultatet av valet blev klart redan på valdagskvällen.

Resultaten i kommunalvalet publiceras i Justitieministeriets valinformations- och resultattjänst.

Kommunens centralvalnämnd gör en kontrollräkning av rösterna på måndagen efter valdagen och fastställer valresultatet i kommunen på onsdagen efter valdagen 16.6.

Resultaten enligt preliminärräkning

Röstningsprocenten i kommunalvalet i Lovisa var 54,7 %. Resultaten enligt den preliminära rösträkningen är att Svenska folkpartiet i Finland skulle få 14 platser i de nya fullmäktige i Lovisa, Finlands Socialdemokratiska Parti sju platser och Samlingspartiet sex platser. Centern i Finland skulle få fyra platser, Gröna förbundet två och Sannfinländarna två platser.

De invalda skulle vara:

Svenska folkpartiet i Finland
Andersson, Otto
Karlsson, Mikael
Liljestrand, Tom
Uutinen, Lotte-Marie
Thesslund, Stefan
Hinttaniemi, Jonna
Björkman-Nystén, Nina
Häggblom, Kerstin
Alm, Agneta
Hento, Miia
Karlsson, Kim
Rosenberg, Thomas
Sjöholm, Markus
Karlsson, Håkan

Finlands Socialdemokratiska Parti
Isotalo, Arja
Hämäläinen, Satu
Lappalainen, Kalevi
Kekkonen, Jari
Lohenoja, Meri
Laiho, Pasi
Tähtinen, Keijo

Samlingspartiet
Heijnsbroek-Wirén, Mia
Fellman, Annika
Lepola, Janne
Weckman, Pamela
Hakasaari, Petri
Mulli, Eero

* Centern i Finland
Peräkylä, Teemu
Thomasson, Daniel
Hagfors, Kari
Pekkola, Katja
*I valförbund: Centern i Finland + Kristdemokraterna i Finland (KD)

Gröna förbundet
Hurtta, Hanna
Raivio, Timo

Sannfinländarna
Parikka, Kirsti
Peltoluhta, Vesa

Den nya fullmäktigeperioden börjar 1.8.2021 De gamla organen fortsätter att arbeta ända tills de nya fullmäktige har valt nya. Det här händer efter att de nya fullmäktige har börjat sitt arbete i augusti.

För valförrättningen i Lovisa stad svarar centralvalnämnden.

Mera information om kommunalvalet 2021:

www.kommunalval.fi

www.vaalit.fi