De stupades dag i Lovisa 19.5.2024

De stupades dag är en vedertagen flaggningsdag som firas den tredje söndagen i maj till minne av stupade i de finska krigen och i fredsbevaringsuppgifter. I Lovisa uppmärksammas dagen traditionellt med kransnedläggningar vid hjältegravarna samt gudstjänster. 

På Lovisas nya begravningsplats börjar uppvaktningen klockan 9.30. Tvåspråkig gudstjänst börjar i kapellet klockan 10. 

I Liljendal läggs kransen ner klockan 9.30 på Sävträsk gravgård, därefter följer en tvåspråkig gudstjänst i Sävträsk kapell klockan 10. 

I Pernå läggs kransen efter den tvåspråkiga gudstjänsten i Sockenstugan som börjar klockan 10. 

I Strömfors börjar tvåspråkig gudstjänst klockan 10 i Strömfors kyrka, därefter uppvaktning vid hjältegravarna. 

Arr. Lovisa Stad, Agricola församlingar och lokala veteranföreningar.