De stupades dag i Lovisa 21.5.2023

De stupades dag är en vedertagen flaggningsdag som firas årligen den tredje söndagen i maj till minne av de stupade i Finlands krig och i fredsbevaringsuppgifter. Dagen uppmärksammas i Lovisa med kransnedläggningar vid hjältegravarna samt gudstjänster.

  • På Lovisa nya begravningsplats börjar uppvaktningen klockan 9.30. Musikinstitutets elever medverkar. Tvåspråkig gudstjänst börjar i kapellet klockan 10.
  • I Liljendal läggs kransen ner klockan 9.30 på Sävträsk gravgård, därefter följer en tvåspråkig gudstjänst i kapellet klockan 10.
  • I Pernå blir det uppvaktning vid hjältegravarna klockan 11. Ingen gudstjänst.
  • I Strömfors sker kransnedläggningen efter den tvåspråkiga gudstjänsten i kyrkan som börjar klockan 10.

Arr. Lovisa stad, Agricola församlingar och lokala veteranföreningar