Delta i en undersökning om hur attraktiv din hemstad är 

Hur attraktiv är din hemstad? Hurdan image har staden: är den livlig, trygg eller originell? 

Lovisa stad är en av Finlands 57 regionstäder. En regionstad utgör centrum i sin region eller i sitt område. Under januari och februari utför alla regionstäder bland sina invånare en attraktionskraftsundersökning med syfte att ta reda på hur regionstäderna uppfattas.

Du kan via den bifogade länken ge din egen syn på din hemstads attraktionskraft och image, men du kan också berätta vad du tycker om regionstäderna i grannskapet. Det tar ungefär fem minuter att fylla i blanketten. Undersökningen pågår till 28.2.2022.

Länk till undersökningen

Med hjälp av undersökningen gör vi det lättare för städerna att förbättra sitt rykte och sin attraktionskraft – och därmed också sin livskraft!

Undersökningen utförs av Innolink.

Tilläggsinformation om undersökningen av:

Relaterat till ifyllnaden av formuläret, forskningsoperatör Ville Ottela, Innolink, tfn 010 633 0200

Relaterat till studien, Essi Ratia, koordinering av nätverket för regionstäder, Kommunförbundet, essi.ratia@kuntaliitto.fi