Denna sommar visar brukets smed hur man smider järn för hand – vattenhammaren restaureras

Ruukin pajamuseo Bruksmuseet i Strömfors

I Övre smedjan vid bruksmuseet i Strömfors finns en restaurerad och verksam järnsmedja, där museibesökarna om somrarna får se hur man förr i tiden smidde järn i Strömfors bruk. Årets första smidesuppvisning ordnas 15.6.2022, och smidesuppvisningarna fortsätter onsdagar och lördagar till slutet av juli, med undantag av midsommarveckan.

I bruksmuseet finns Finlands enda fungerande vattenhammare, men detta år ska vattenhjulet restaureras, vilket innebär att vattenhammaren undantagsvis inte är i bruk. I stället kommer brukets smed, smedmästare Tiia-Riitta Lahti att fortsätta manufaktursmedernas tradition i övre smedjan och smida järn för hand vid sommarens uppvisningar. Under hela sin historia har Övre smedjan varit Strömfors bruks hantverkssmedja, där man smitt föremål bland annat för jordbruksbefolkningens behov i närområdet.

Övre smedjans vattenhammare och vattenhjul togs i bruk 1998. De är en rekonstruktion av den gamla hammare som användes i Strömfors bruk ända till 1940-talet. På 1900-talet utförde Museiverket omfattande reparations- och restaureringsarbeten i Övre smedjan. Det ursprungliga vattenhjulet hade inte bevarats, så det rekonstruerades utifrån minnen och motsvarande konstruktioner. Nu har hjulet visat sig ha rötskador som kommer att repareras av restaureringsföretaget Tiny-e. För kostnaderna står Lovisa stad och Museiverket, som beviljat understöd för projektet.

Smed i en manufaktursmedja. Bild: A. Ahlström Oy:s arkiv.

Smidesuppvisningar sommaren 2022:

Smidesuppvisningar ordnas onsdag 15.6, lördag 18.6, onsdag 29.6, lördag 2.7, onsdag 13.7, lördag 16.7, onsdag 20.8, lördag 23.7, onsdag 27.7 och lördag 30.7.2022 klockan 12–14. Smeden tar en paus på cirka fem minuter varje halvtimme. Fritt inträde!

Bruksmuseet i Strömfors

Bruksvägen 11 A, 07970 Strömfors

Bruksmuseet är 1.6–31.8 öppet varje dag klockan 10–17. Stängt på midsommaren fre.–lör. 24–25.6.2022.

Bruksmuseets webbsidor