Det är inte tillåtet att ta ved från Lovisa stads skogar för eget bruk!

De avverkningsrester som uppkommer vid avverkningar och trädfällningar i Lovisa stad är för närvarande reserverade för annan användning i staden. Det är inte tillåtet att gå in i stadens avverkningsområden på eget bevåg för att samla ved för personligt bruk. Anvisningar

Lovisa stad
Centralen för näringsliv och infrastruktur