Det händer på huvudbiblioteket i januari

Affisch inklusive programmet

15.1  kl. 17.00 -18.00 Läshunden Timi

16.1 kl. 17.00 Leif Bagge: Kyudo – japansk bågskytte och zen

16.1 kl. 17.00  Schackklubb för barn (över 6 år)

20.1  kl. 13.30 Diktcirkel, finskspråkig

21.1  kl 17.00 Minispråkkurs ”Japanska för turister”

27.1  Ikebana verkstäder – kl. 16.30, 17.15 och 18.00

30.1 kl. 17.00  Schackklubb för barn (över 6 år)

30.1  kl. 17.00 -18.00 Läshunden Timi

Till och med 27.2.2020 Japansk kultur  -utställning

Sagostunder och bokprat enligt överenskommelse. Ta kontakt med huvudbiblioteket.