Det sammanslagna medborgarinstitutets administration på agendan i nämnden för fostran och bildning

Av Lovisa stads förtroendeorgan sammanträder nämnden för fostran och bildning och näringslivs- och infrastrukturnämnden ännu denna vecka.

Nämnden för fostran och bildning behandlar på sitt sammanträde onsdag 23.10.2019 ett förslag till gemensam administration för medborgarinstituten. Valkon kansalaisopisto och Lovisa svenska medborgarinstitut sammanslås administrativt 1.1.2020. Enligt förslaget skulle det nya tvåspråkiga medborgarinstitutet få namnet Loviisan kansalaisopisto – Lovisa medborgarinstitut.

Nämnden för fostran och bildning fattar ytterligare beslut om huruvida staden 1.3.2020 ska ansluta sig till Sarastia Oy:s avtal om upphandling av matt- och handduksservice.

Nämnden för fostran och bildnings föredragningslista 23.10.2019

Näringslivs- och infrastrukturnämnden svarar torsdag 24.10.2019 på fem fullmäktigemotioner, som bland annat gäller anläggning av en lättrafikled förbi bullervallen vid Svenäsvägen i Valkom och inkluderande av en byggnad för bibliotek och konsertsal i detaljplanen för centrum.

Näringslivs- och infrastrukturnämndens föredragningslista 24.10.2019