Diskussionsmöte om projektplanen för välfärdshallen/idrottshallen 18.9.2019

Havainnekuva hyvinvointihallista

En arbetsgrupp tillsatt av Lovisa stad håller på som bäst att utarbeta en projektplan för att bygga en välfärdshall. Projektplanen behandlas i samband med stadens budget 2020.

Vi bjuder in föreningarna i Lovisa, framtida användare av välfärdshallen/idrottshallen, att berätta sina önskemål, idéer och synpunkter om de verksamheter som ska placeras i hallen. Diskussionsmötet hålls onsdagen 18.9.2019 klockan 18 i Lovisa Gymnasiums musiksal, Brandensteinsgatan 27.

Välkommen!

Bild: Bildmontage på välfärdshallen ur planförslaget